UA-113593353-2

Плащане и Доставка

 

ПЛАЩАНЕ

 Потребителят може да заплати поръчаната от него от сайта стока по някой от следните начини по свой избор:

  • ”Наложен платеж”. В този случай при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена. Цената за доставката на стоката не е включена в продажната цена и се заплаща отделно от купувача (потребителя). С приемането на настоящите общи условия, купувачът – потребителят се задължава да предаде на куриера цялата обща сума, която включва продажната цена на стоката и цената за доставката, което се отбелязва в предоставен му от куриера приемо-предавателен талон, който служи за разписка. С„ Наложен платеж” не могат да бъдат закупувани стоки по индивидуална поръчка на клиента. С подписване на приемо-предавателния талон купувачът – потребителят овластява куриера да предаде на дружеството от негово име и за негова сметка сумата, представляваща продажната цена на закупената от него стока.
  • По банкова сметка на дружеството, изписана в настоящите общи условия, а именно: СИ БАНК ЕАД,   получател - Пи Ей Пи ЕООД,    

             IBAN : BG 9 7 B U I B 9 8 8 8 1 0 3 9 4 8 3 1 0 0, BIC BUIBBGSF,

 

Доставка

Клиентите на  podaracibg.net  ползват преференциални цени за доставка от Еконт Експрес!

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. Пи Ей Пи ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. 
Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 7 дневен срок с друга стока по негово желание, като уведоми по телефон или имейл дружеството, като доставката в двете посоки е изцяло за негова сметка. Това не се отнася за персонализираните подаръци, които са с лична снимка, текст или дата. 
При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в цялостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на Еконт, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

 

Задвижван от OpenCart.